ANASAYFA POPÜLER E-KİTAPLAR YENİ E-KİTAPLAR YAYINCILAR KATEGORİLER

Selanik’in Yükselişi

Necmettin Alkan Timaş Yayınları


10,49 TL

Satın al

Bu e-kitap için kiralama seçeneği mevcut değil.


Okuyabileceğiniz formatlar

EPUB formatı
Okuyabileceğiniz platformlar


Künye


Ürün Kodu
2071234578618

ISBN
-

ISBN (Basılı Kitap)
9786050804348

Yayınlanma Tarihi
2012-08

Sayfa Sayısı
-

Dil
Türkçe

Kategoriler
TARİH / Orta Doğu / Türkiye & Osmanlı İmparatorluğu

Kitap Hakkında

"Biz Türkler de umum Osmanlılar gibi bu müstebid hükûmetten ıslahat ve hürriyet isteriz. Cemiyetimiz bu maksadla çalışıyor. Biz bugün, Ermenileri tedibe çalışacağımıza idaresizliğin, zulüm ve istibdadın merkezi olan Babıâli, Şeyhulislâm kapısını, Yıldız’ı basarak bu daireleri müstebidlerin başına yıkalım, elele verelim, toplanalım, çoğalalım. Bizim de hürriyete, serbestiye âşık ve müstahak olduğumuzu âlem-i medeniyete gösterelim" 
-Osmanlı İttihâd ve Terakkî Cemiyeti- 

Osmanlı tarihinin en çok konuşulan/tartışılan padişahı Sultan II. Abdülhamid ve Batı’dan sirayet eden/ettirilen; başta Meşrutiyet olmak üzere hürriyet, müsâvât (eşitlik), uhûvvet (kardeşlik) fikirlerinin öncüleri Jön Türk Hareketi... Ortada dağılmakta olan bir devlet ve bunu kurtarmak isteyen iki taraf: II. Abdülhamid ve Jön Türkler... Ve bu uğurda yapılan kıyasıya bir siyasî mücadele... 

-Kimdi bu Jön Türkler? 
-İttihâd ve Terakkî Cemiyeti’ni kimler kurdu? 
-1908 Jön Türk İhtilali’ni hazırlayan iç ve dış dinamikler nelerdi? 
- 1908 İhtilâli’nin ayak seslerini duyan II. Abdülhamid Jön Türk politikası neydi? 
-II. Abdülhamid’in Jön Türklere engel olmak için yaptığı icraatlar, aksine Jön Türklerin işine mi geldi? 
- İttihâd ve Terakkî Cemiyeti ihtilâlin gerçekte neresinde duruyordu? 
-Jön Türk İhtilâli’nin gerçekleştirilmesinde Batının rolü neydi? 
-Jön Türklerin ve 1908 Jön Türk İhtilâli’nin arkasında Mason desteği var mıydı? 
- Jön Türk İhtilâli’nin neticesinde Meşrutiyet’i iâde eden II. Abdülhamid kendi eliyle kendi sonunu mu hazırladı? 
Necmettin Alkan, Selanik’in Yükselişi kitabıyla Jön Türklerin ilk boy göstermeye başladıkları 1889 yılından 1908 Jön Türk İhtilâli’ne kadar geçen Osmanlı Devleti’nin çözülme sürecini mercek altına almaktadır. Başta Hüseyin Hilmi Evrâkı; İngiliz ve Alman Dışişleri Arşivleri olmak üzere dönemin kaynaklarını kullanmıştır. Konuyla alakalı Osmanlıca, Türkçe, Almanca ve İngilizce birincil ve ikincil kaynaklardan istifade ederek, zihinlerde oluşan bütün bu ve benzeri sorulara cevap vermektedir.