ANASAYFA POPÜLER E-KİTAPLAR YENİ E-KİTAPLAR YAYINCILAR KATEGORİLER

Ortadoğu Analiz Dergisi Sayı: 111 / Afrika’da İstikrar Arayışı ve Askeri Müdahale Tehdidi

Kolektif Ortadoğu Yayınları


7,50 TL

Satın al

Bu e-kitap için kiralama seçeneği mevcut değil.


Okuyabileceğiniz formatlar

PDF formatı
Okuyabileceğiniz platformlar


Künye


Ürün Kodu
2071234660689

ISBN
-

ISBN (Basılı Kitap)
-

Yayınlanma Tarihi
2022-03

Sayfa Sayısı
-

Dil
Türkçe

Kategoriler
DERGİ / Haber & Siyaset

Kitap Hakkında

Değerli okuyucular,

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki temel meseleleri ve güncel gelişmeleri ayda bir kapsamlı analizler ile ilginize sunduğumuz Ortadoğu Analiz’in 111. sayısıyla karşınızda olmaktan memnuniyet duymaktayız.

Bu sayımızda dünya siyasetinin istikrarsız ve kaotik bölgelerinden biri olarak değerlendirilen Afrika bölge-sindeki darbe süreçlerini ilginize sunmaktayız.

Bu bağlamda Afrika’daki darbe olgusunu “algı” ve “gerçeklik” arasında bir durum olarak analiz eden çalışmanın yanı sıra son dönemde bölgede gerçekleşen Mali, Gine ve Burkina Faso darbelerinin yerinde değerlendirmesi de bu sayımızda yer almaktadır. Tüm bu gelişmelerin sonucunda uluslararası güvenlik gündeminin üst sıralarında yer alan Afrika’da uluslararası aktörlerin yaklaşımları ve Türkiye’nin bölgesel istikrara yönelik katkıları bu sayımızda irdelenmektedir.

Bu temel konumuzun yanı sıra Ortadoğu gelişmelerine de görünür şekilde etki eden ve bir süre daha küresel-bölgesel gelişmeleri şekillendirmesi ihtimal Ukrayna’nın Rusya tarafından işgali sürecine yönelik değerlendirmeler bu sayımızda mevcuttur.

Bu krizin Rusya’nın oldukça başat rol oynadığı Suriye krizine olası etkileri ve Ortadoğu uluslararası ilişkile-rinde rekabet hâlindeki Batı (ABD) ve Rusya gibi küresel aktörlerin Ukrayna krizine yönelik tavırlarının-tutumlarının Ortadoğu bölgesi için “ne anlam taşıdığı” bu sayımızda incelenen diğer önemli başlıklardır. Ayrıca Rusya’nın Ukrayna işgali neticesinde farklı bir küresel-bölgesel meselenin içerisine yöneldiğini düşündüğümüzde bu yönelimin Rusya’nın Afrika siyasetine etkisini inceleme de sayımızın önemli kısmını oluşturmaktadır. Bu genel konuların dışında dergimizin temel alanlarından olan Levant bölgesine ilişkin analizler kısmında Lübnan’da son dönemde Saad Hariri’nin siyaseti bırakma kararı ile daha dinamik hâle gelen Lübnan’daki iç politik gelişmelere ilişkin bir değerlendirme mevcuttur. Ayrıca yine ana bölgelerimiz-den bir tanesi Körfez bölgesindeki gelişmelere yönelik değerlendirmelerimiz kısmında Batı dışı küresel ak-törlerle son dönemde geliştirdiği ilişkilerle gündeme gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Hindistan ara-sındaki ticari-stratejik ilişkileri ilginize sunmaktayız.

Gelenek olduğu üzere bu sayımızda da kapak konumuzu film üzerinden değerlendirdiğimiz bölüm, şubat ayı içerisindeki önemli olaylara ilişkin kronoloji, kapak konusuna ilişkin önde gelen Ortadoğulu uzmanlarla yapılan mülakat gibi kısımlar yer almaktadır.

Afrika’daki sorun sarmalını film üzerinden anlamlandırma amacıyla bölgedeki silah ticaretinin yıkıcı etkileri-ni konu edinen Lord of War (Savaş Tanrısı) eserine bu sayımızda yer vermekteyiz.

Mülakat kısmında ise Afrika bölgesine yönelik çalışmaları mevcut Dr. Muhammed Beşir Cup’un yorumları-na yer vermekteyiz. Kapak konumuz ile ilgili biyografi kısmında ise 19.yy sonlarına doğru Darfur bölgesin-de İngiliz ve Fransız sömürge girişimlerine karşı koyan ve Osmanlı’nın yanında yer alan Darfur Sultanlığı liderlerinden Ali Dinar’ın Afrika kıtasındaki sömürge karşıtı tutuma ilham olacak girişimleri incelenmektedir.

Keyifli okumalar dileğiyle…